Rum
Objektinformation Rumsbeskrivning Ventilation Frånluft / Överluft Donposition Isovelredovisning  
 
Beräkningarna gäller objekt vid namn Hus Ort Beräkningarna är gjorda av Datum Anteckningar